当前位置:首页 >> 业界动态

《霞晖渊映——南京图书馆藏过云楼珍本图录》获奖 | 喜报 发布时间:2018-4-11 14:43:49   作者:  

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIzMjExOTk3MQ==&mid=2650634774&idx=1&sn=9a99af2db62d5370746ddf3c1224fef4&chksm=

f09011dac7e798ccebd6e86dd5b59e971c4e47dfc26c4915796b9040b8c686dbe4a144781d73&mpshare=

1&scene=23&srcid=0409gUREm8T9aUmIQ75O3Cqp#rd

《霞晖渊映——南京图书馆藏过云楼珍本图录》
荣获“南京最美图书提名奖”

书名:霞晖渊映——南京图书馆藏过云楼珍本图录
作者:南京图书馆 编
书号:978-7-101-12775-1
出版时间:2017年12月
定价:800.00元
开本:大16开
装帧:精装
页码:362页
CIP分类:Z838
主题词:古籍-善本-图录目录

乖崖張公語録二卷 宋李畋輯
宋紹定三年(1230)俞宅書塾刻本 曹元忠跋

编辑推荐

过云楼是苏州著名的藏书楼,以其藏品之丰富、精赡,素有“江南第一家”之美誉。其藏书版本类别几近完备,几乎囊括了纸质书籍所有类型,如刻本、套印本、活字印本、钤印本、稿本、抄本、批校题跋本等。其中大量的宋、元孤本书籍,更是弥足珍贵。
后过云楼图书散于各处,南京图书馆藏有其中四分之三,计541部。本书从中精选91部做成图录,每种书前为提要、后附书影,包括宋刻本7部、元刻本8部、稿抄本20部(稿本9部、抄本11部)、批校题跋本21部、明清刻本35部。提要文字为南京图书馆专家撰写,由著名版本目录学家沈夑元先生审定;每书另选取图片1-7幅不等,本书的出版,为这批珍本的初次披露,读者从中可领略这批珍罕古籍之风神。

儀禮圖十七卷儀禮旁通圖一卷 宋楊復撰 儀禮十七卷
元刻明正德遞修本

作者简介

南京图书馆是江苏省省级公共图书馆,国家一级图书馆。其前身可追溯到1907年由清两江总督端方创办的江南图书馆。历史上,曾多次变更馆名,1954年7月文化部将国立南京图书馆改名为南京图书馆,直属江苏省文化厅领导至今。
截止2015年底,馆总藏量1092万册,其中古籍160万册,包括善本14万册,民国文献70万册。馆藏中不乏唐代写本,辽代写经,宋、元、明、清历代写印珍本,已有461部入选国家珍贵古籍名录。

清碧園吟稿一卷 清曹錫寶撰
稿本 清朱筠題詩並批改 清朱珪、清吴鼒、清吴雲題詩 清孫星衍、清王澤題款 一册(蝴蝶裝)

内容简介
本书从南京图书馆所藏“过云楼藏书”中精选91部,每种书前有古籍版本专家所撰提要文字,后附书影1-7幅不等。全书按珍贵程度不同划分为宋刻本、元刻本、稿抄本、名家批校题跋本以及明清刻本五个专题。

目 录
宋刻本
乖崖張公語録二卷
龍川略志六卷别志四卷
魏書一百十四卷
陳書三十六卷
字苑類編□卷
大般若波羅蜜多經六百卷
方廣大莊嚴經十二卷

元刻本
佛本行集經六十卷
前漢書一百卷
南史八十卷
集千家注分類杜工部詩二十五卷杜工部文集二卷杜工部詩年譜一卷
張仲景注解傷寒百證歌五卷新編張仲景注解發微論二卷
儀禮圖十七卷儀禮旁通圖一卷儀禮十七卷
附釋音尚書注疏二十卷
書集傳六卷尚書纂圖一卷書序一卷

稿抄本
詞苑三十六卷首一卷
清碧園吟稿一卷
石洲詩話五卷
巾箱集四卷
古歡堂經籍舉要一卷
述古堂詩集七十三卷
爾雅古注鈔三卷
伴楳華館詞存三卷
還硯堂金石書畫題跋一卷
能書四卷後録一卷
吴中舊事一卷
樂府雅詞三卷拾遺二卷
牧齋詩鈔不分卷
補漢兵志一卷
陸包山詩集一卷俞貞木先生詩文抄一卷
黄文獻公集二十三卷末一卷
雪磯叢稿五卷
意林五卷
詩經澤書二卷
名蹟録七卷

名家批校題跋本
元叟和尚語録一卷
增廣注釋音辯唐柳先生集四十三卷别集二卷外集二卷附録一卷
茅山志十五卷
新刊丹溪先生心法五卷附録一卷
石墨鐫華八卷
新鋟抱朴子外篇四卷
唐李嘉祐詩集五卷
中吴紀聞六卷
錦里耆舊傳四卷
桃谷遺稿一卷
漁洋山人精華録十卷
玄牘紀一卷
景定建康志五十卷
夢粱録二十卷
静齋至正直記四卷
石湖志略一卷
石笥山房文集六卷詩集四卷
烈皇小識二卷 
列子冲虚至德真經釋文二卷 
國初事蹟一卷 
醉翁談録八卷 

明清刻本
[洪武]蘇州府志五十卷圖一卷 
神僧傳九卷
周易參同契發揮三卷釋疑一卷
宛陵先生文集六十卷拾遺一卷附録一卷
龍門子凝道記三卷
楊文懿公文集三十卷
劉向新序十卷
白沙子八卷
濟美録四卷
邊華泉集八卷
儼山外集四十卷
震澤先生集三十六卷
張太常奏疏二卷文集二卷
中谿先生存稿十卷
摭古遺文二卷
集古印範十卷
貽安堂稿八卷
京口三山志選補二十卷首四卷附録四卷
姑蘇名賢小紀二卷
寶印齋印式二卷
元曲選十集一百卷論曲一卷元曲論一卷
牧齋初學集一百十卷目録二卷
董解元西厢四卷
風雅遺音二卷
一笠庵彙編清忠譜傳奇二卷
黄山志定本七卷首一卷
式古堂書畫彙考六十卷首二卷目録四卷
曝書亭集八十卷附録一卷笛漁小稿十卷
詞譜四十卷
青溪遺稿二十八卷
四照亭詩鈔四卷
陸宣公墓枯柏重青詩一卷
樸廬遺稿
查浦輯聞二卷
板橋集

正文内页版式

中华书局▪古逸英华
专一 | 强毅 | 前进

(来源:古逸英华)